คำปรารภ

ของ พลเรือตรี ระพีพงษ์ โสวรรณ

ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง


สมัครเข้าแข่งขัน


สมัครแข่งขัน